KH Stavby - Výstavba, rekonstrukce, renovace, revitalizace


Přejdi na obsah

Systémy požární ochrany HILTIJedná se o velmi důležitou problematiku při projektování požární bezpečnosti staveb a následně při jejich realizaci.

Oblasti narušení požárně dělicích konstrukcí mohou být rozděleny na dva nejčastější případy :

a) beton/zdivo – masivní konstrukce
b) sádrokarton – lehké požární


Klasifikace požární odolnosti
Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů Hilti pomůže zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů a tím minimalizuje
tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku.Brání rychlému šíření požáru uvnitř budov zkrze požárně dělící konstrukce, stěny , stropy a spáry vzhledem k zajištění pořární odolnosti podle kritérií E celistvosti a I tepelné izolace ve všech kritických místech v těchto konstrukcích. (Tím je určena doba, během níž si stavební hmoty udržují schopnost bránit průniku ohně a plní svou funkci v konstrukci)

Protipožární ucpávky a těsnění
Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením.Je tedy nezbytně nutné použít správné řešení a materiály pro zajištění všech typů prostupů a spár v požárně odolných stropech a stěnách jako nástroj k zajistění celkové požární odolnosti pro požadované mezní hodnoty celistvosti a schopnosti tepelné izolace u požárně dělicích konstrukcí.

Certifikovaný odzkoušený systém
Všechny materiály nabízené firmou Hilti ČR a Hilti Slovakia s.r.o. jsou odzkoušeny akreditovanou laboratoří PAVÚS Veselí nad Lužnicí nebo zahraničními zkušebními akreditovanými laboratořemi. Systémy jsou průkazně odzkoušeny dle evropských norem platných pro ČR a Slovenskou republiku.


Osoba provádějící revize nebo montáž požárně bezpečnostního zařízení (protipožárních ucpávek) musí být firmou Hilti proškolena.


Hlavní stránka | Zateplování fasád | Sádrokartonové konstrukce, minerální podhledy | Rekonstrukce bytových jader | Malířské a lakýrnické práce | Zámečnické a kovářské práce | Kamenné zdi a schody | Tryskání zdiva | Studie a projekty | Systémy požární ochrany HILTI | Ukázky prací | Certifikáty a osvědčení | Zelená úsporám | Kontakty | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku