KH Stavby - Výstavba, rekonstrukce, renovace, revitalizace


Přejdi na obsah

Zelená úsporám

Popis programu

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Program Zelená úsporám a základní postupy poskytování podpory upravuje Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009. Směrnici upřesňují přílohy směrnice, jejichž přehled a obsah naleznete v rubrice obecné dokumenty, kde jsou k dispozici ke stažení.

Základní členění Programu

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

A. Úspora energie na vytápění

  • A.1. Celkové zateplení
  • A.2. Dílčí zateplení


B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

  • C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu

a účinná tepelná čerpadla

  • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel

do novostaveb

  • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů


D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli o o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy :


Seznam odborných dodavatelů a Seznam podporovaných výrobků

Zaměření Programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů Programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z Programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů.

Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.

Seznamy není nutno využívat v oblasti podpory B (pasivní výstavba), kde je dosažení požadovaných parametrů prověřováno (blower-door test).

Jak podat žádost

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank nebo si jej můžete stáhnout zde. Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:

Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR

  • Administrace žádostí právnických osob a fyzických osob podnikajících (podnikatelé, bytová družstva ap.)
  • Prověřování projektů v oblasti A (zateplení) a B (pasivní domy) fyzických osob nepodnikajících


Pobočky pověřených bankovních institucí

  • Administrace žádostí fyzických osob nepodnikajících (majitelé rodinných domů ap.)


Více o tom, jak postupovat při podávání žádosti o podporu z programu Zelená úsporám, najdete v rubrice Jak je možné žádat.

Hlavní stránka | Zateplování fasád | Sádrokartonové konstrukce, minerální podhledy | Rekonstrukce bytových jader | Malířské a lakýrnické práce | Zámečnické a kovářské práce | Kamenné zdi a schody | Tryskání zdiva | Studie a projekty | Systémy požární ochrany HILTI | Ukázky prací | Certifikáty a osvědčení | Zelená úsporám | Kontakty | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku