Zateplení fasád
Střešní pláště
Sádrokartonové konstrukce

KH Stavby Luboš Fanta

V těchto oblastech Vám nabízíme komplexní řešení. Pro každého klienta zpracováváme individuální cenovou nabídku, garantujeme krátké doby výstavby (přirozeně při dodržení dané technologie a v závislosti na klimatických podmínkách) a příznivé ceny. Naším cílem je kvalitní dílo a spokojený klient.

"Na trhu působíme 19 let a to od roku 2003."

 • Chystáte se zateplovat fasádu rodinného, činžovního a panelového domu, nebo provozovny?
 • Opravovat či vybudovat novou střechu?
 • Zateplovat podkroví, či provádět sádrokartonové konstrukce ( podhledy, příčky, předstěny)?

Nástroje pro dosažení cílů :

 • žádné skryté vícenáklady
 • řádné vedení Stavebního deníku (v případě větších akcí)
 • dodržování termínu jednotlivých etap
 • pravidelné informování a průběžnou kontrolu díla ZHOTOVITEL-INVESTOR-ZHOTOVITEL
 • použití  kvalitních materiálů
 • dodržování postupů

 

 

 

 

 
 

V oblasti stavebnictví především provádíme:

 • kompletní zateplení fasád (vnější tepelně izolační systém ETICS)
 • kompletní stavbu střech (krov, folie, laťování, krytina, střešní okna)
 • kompletní klempířské práce (oplechování střechy, parapety)
 • sádrokartonové příčky a dělící stěny, předsazené stěny a stěny šachet, kompletní podkroví
 • podhledy z minerálních desek
 • bourací práce
 
 
 

Certifikáty & Osvědčení

Každý, kdo provádí specifickou odbornou činnost musí být na tuto činnost řádně proškolen a musí vlastnit Osvědčení, týkající se dané činnosti či technologie. Při vlastní realizaci musí jednak přesně dodržovat danou technologii, taktéž i používat jen předepsané materiály.

Baumit Open Specialista
Baumit Akademie - Certifikát Způsobilosti
Lafarge - Certifikát
Poptávej.cz - Certifikát dodavatele
HILTI Certifikát - Systémy protipožární ochrany
Weber Osvědčení

Spokojení klienti

Reálné reference od našich zákazníků.

Ostatní reference můžete nalézt na Firemniprofil.cz , nebo Poptávej.cz

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Víte, že můžete dostat dotace? Pojďme se na to společně podívat:

ÚVOD :

Pokud se stavebník rozhodne, že chce využít dotaci z programu NZÚ (nová zelená úsporám) měl by se seznámit s podmínkami  https://novazelenausporam.cz/

POSTUP pro realizaci ZATEPLENÍ obvodových stěn (POZOR podmínky nejsou totožné pro RD a BD)

 

KROK č.1 – PŘEDBĚŽNÝ POSUDEK

Jako první  krok pro podání žádosti je třeba  provést Předběžný výpočet,  kde se vyčíslí parametry stávajícího stavu  nemovitosti a navrhne se zateplení, kde se uvede požadovaná tloušťka a  druh izolace tak, aby byly splněny všechny podmínky dotace. Zároveň se vypočítá i možná výše dotace

Předběžný posudek pro RD (krok č.1) zahrnuje :

 1. a) návrh druhu izolantu  vhodného pro zateplení obálky nemovitosti –  pro splnění podmínek dotace
 2. b) specifikace tloušťky izolantu –  pro splnění podmínek dotace    
 3. c) popis, kde všude musí být provedeno zateplení –  pro splnění podmínek dotace   
 4. d) uvedení výše dotace na zateplení
 5. e) uvedení výše dotace na výpočet(projektová podpora)
 6. f) uvedení výše dotace na technický dozor (je zahrnuto v dotační částce na výpočet, viz. e)
 7. g) PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) stávajícího stavu

Podklady (ze strany investora) pro zpracování Předběžného posudku :

 • Projektová dokumentace stávajícího stavu nemovitosti
 • pokud je nemovitost podsklepena, specifikovat pod jakými místnostmi
 • nová okna, nové dveře
 • specifikace materiálu obvodového zdiva
 • informace o plánovaném rozsahu zateplení
 • informace o plánovaných materiálech
 • aktuální foto celé nemovitosti

 

 

KROK č.2 - ODBORNÝ POSUDEK

 Jako druhý krok pro podání žádosti je třeba zpracovat Odborný posudek 

 

Odborný posudek pro RD (krok č.2) zahrnuje :

 

 1. a) energetické hodnocení (PENB stávajícího stavu-již součástí Předběžného posudku,   PENB navrhovaného stavu, zhodnocení úspor)
 2. b) Projektovou dokumentaci
 3. c) Krycí list (povinný podklad k žádosti)

 

Odborný posudek je dokončením (dopracováním)  Předběžného posudku a dopracovává se dle požadavků SFŽP, aby bylo možné žádost podat, ladí se konstrukce a popisy stavebních prvků s projektantem, aby bylo vše v souladu bez potřeby následných  úprav

 

Podklady  (ze strany investora) pro zpracování Odborného posudku :

– Projektová dokumentace stávajícího stavu

– Informace o plánovaném rozsahu zateplení

– Informace o plánovaných materiálech

– Fotky nemovitosti z venkovních pohledů

– Obhlídka domu

– Ověření způsobu vytápění a ohřevu TUV

– Součinnost s projektantem

KROK č.3 - ŽÁDOST

O dotaci lze požádat ihned po zpracování odborného posudku (projektová dokumentace a energetické hodnocení) . Od akceptace žádosti SFŽP máte 24 měsíců na to, aby jste dokončil zateplení (případně další opatření) tak, jak jste o něj požádal a doložil doklady o provedení. Následně po kontrole je do 3 až 4 týdnů vyplacena dotace na účet žadatele.

Domluvit konzultaci: