Zateplení fasád

V oblasti fasád se specializujeme na zateplování vnější strany obvodové konstrukce.

Provádíme dodávku a montáž systému ETICS u objektů :

 • rodinné domy
 • cihlové činžovní domy
 • panelové činžovní domy
 • průmyslové objekty


V rámci cenové nabídky navrhneme investorovi (po posouzení stavu fasády) jednotlivé kroky, které by měly být učiněny pro zdárné provedení díla. Tímto krokem je třeba chápat úpravu či opravu povrchu stěn před vlastním zateplením fasády, neboť suchý, rovný a soudržný povrch stěn je základem a nezbytným předpokladem kvalitně provedeného zateplení.

Proč zateplovat fasády ?

1. Ekonomické důvody

REKONSTRUKCE

 • možnost úspor 30 až 60% nákladů při vytápění
 • nižší provozní výkon topné soustavy – delší životnost
 • eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci
 • prodloužení životnosti fasády

 

NOVOSTAVBY

 • instalace topného zdroje a topné soustavy s nižším výkonem – za nižší cenu
 • nižší provozní výkon topné soustavy – delší životnost
 • zateplením můžeme zmenšit tloušťku konstrukce a získat prostor navíc
 • zateplení je návratná investice

2. Technické důvody

 • zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce
 • zvýšení tepelné pohody
 • snížení rizika kondenzace
 • omezení vzniku plísní
 • eliminace tepelných mostů
 • vyšší akumulace obvodové konstrukce
 • možnost instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel
 • zateplená konstrukce lépe odolává vlivům klimatu
 • zateplení má vliv na celou stavbu

Sádrokartonové a minerální konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Kdo by neznal sádrokarton, dnes již zcela běžný a velmi používaný materiál. Princip sádrokartonu byl patentován v USA již v roce 1891. Od této doby je neustále zdokonalován a systémově vylepšován. Ze sádrokartonu je možné montovat veškeré vnitřní nenosné konstrukce. Jeho největšími přednostmi jsou:

 • rychlost montáže
 • čistota prostředí
 • naprostá ekologická nezávadnost
 • snadná demontovatelnost
 • vynikající estetické vlastnosti
 • snadné možnosti kombinací s jinými materiály (dřevo, kov, sklo apod)
 • příznivé vlastnosti pro mikroklima prostředí
 • příznivá cena

Provádíme dodávky a montáže :

 • příček a dělicích stěn
 • předsazených stěn a stěn šachet
 • podhledů
 • podkroví
 • opláštění konstrukčních prvků a rozvodů
 • požárně odolných konstrukcí

Minerální podhledy

Jsou stropní interiérové desky vyráběné na bázi minerální vlny, jílu a škrobu. Dodávají se v tloušťkách od 13 do 40mm ve velkém množství provedení a designu. Hlavní předností minerálních podhledů jsou:

 • rychlá montáž
 • zlepšení telených a zvukových izolačních vlastností
 • vysoká požární odolnost ( 30 – 120 min)
 • odolnost do 90% relativní vzdušné vlhkosti
 • vzhledově dotváří design interieru
 • velký výběr povrchových dezénů
 • snadné skrytí elektorozvodů a rozvodů vzduchotechniky


Provádíme dodávky a montáže :

– podhledů

Střešní pláště

Střechy dělíme  na ploché a šikmé. Za plochou  označujeme tu se sklonem do 10 stupňů, šikmá má sklon 10 až 45 stupňů, strmá  větší než 45 stupňů. 

Šikmé se pak dále dělí podle tvaru na :

 • sedlové střechy
 • střechy pultové
 • střechy mansardové
 • střechy valbové
 • polovalbové

Nejvíce rozšířené a ekonomicky zajímavé jsou šikmé střechy , které se dělí dle :

*umístění tepelně izolační vrstvy

Mezi krokvemi:

 • mezi a pod krokvemi
 • nad krokvemi

  Počtu vrstev:
 • jednoplášťové střechy
 • dvouplášťové střechy
 • víceplášťové střechy

 

Difúzní propustnosti:

 • střešní plášť s parozábranou
 • difúzně otevřený střešní plášť

Nosné konstrukce svrchního pláště:

 • laťování
 • celoplošné bednění
 • samonostný střešní plášť
 
 

Krovy se dělí podle konstrukčního uspořádání, především podle způsobu podpory krokví, převážně ve formě vaznicové soustavy. Jedná se o klasické uspořádání krovu. Méně rozšířené jsou  jsou věžové a stanové soustavy.

Hlavní prvky vaznicové soustavy tvoří  především vazba, vaznice, krokve,kleštiny a sloupky.

Jiným řešením krovu je soustava vazníková, která se používá především u střech menších sklonů a není vhodná k budování podkrovních prostor. Na rozdíl od vaznicové soustavy jsou vazníky vyrobené z fošen a prken, nikoli trámů a trámků.

Projektová dokumentace

Zajišťujeme :

 • Konzultace
 • Návrhy
 • Studie
 • Kompletní projektovou dokumentaci

Služby

Domluvit konzultaci: